Tranderup.

E-mail

Copyright: Ib Christensen

Latest update: 28.12.2009.

Retur ejendomsoversigten.

 

Tranderups ejendomme.

Vindeballes ejendomme.

Voderups ejendomme.

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

Retur

Tranderup udskiftningsnummer 91.

Matrikel 13c, 13d..

Den 1.3.1909 blev Andelsselskabet Tranderup Elektricitetsværk dannet på et møde på Vindeballe kro. Se mere herom i "Tiden før", af Helge Hansen. Andelsselskabet købte denne parcel af Laurits Pedersen og fik skøde den 8.12.1909. Da stod bygningerne dog allerede færdige, og elektricitetsværket havde leveret strøm fra den 1.10.1909. Financiering skete ved optagelse af lån på kr. 56.000,- i Tranderup Sparekasse. Dette lån blev slettet den 27.6.1930.

Den 5.12.1941 købte Andelsselskabet også matr. 13d af Erik Pedersen Eriksen fra matr. 13b. På denne parcel blev der bygget en bolig til elværksbestyreren.