Tranderup.

E-mail

Copyright: Ib Christensen

Latest update: 1.11.2009.

Retur ejendomsoversigten.

 

Tranderups ejendomme.

Vindeballes ejendomme.

Voderups ejendomme.

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Tranderup udskiftningsnummer 102.

Matrikel 18.

Ved udskiftningen i 1774 ser vi, at denne halvgård har jordfællesskab med nr. 103, matr. 18.

Noget tyder derfor på at nr. 102 og nr. 103 har haft fælles ejerskab i tiden før udskiftningen. Som vi skal se bliver jorderne atter forenet.

Bygningerne til denne ejendom er for længst revet ned. Byggepladsen lå på de nuværende matrikler 23a, 23c og 23d.

Bygningerne er i brandassurancen i 1827 angivet således:

Stuehus 6 fag, stald og lade 13 fag, værdi 200 Rd.

Den første kendte besidder af nr. 102 er:

 

I. Peder Sørensen d. ca. 1727. Der er skifte den 05.09.1727. Hans kone hed Anna.

I skiftet oplyses, at der træffes aftale med enken og hendes fæstemand. Der er ingen kirkebogsoplysninger fra den tid, da den ældste eksisterende kirkebog for Tranderup sogn, begynder i året 1733.

 

II. Rasmus Andersen d. ca. 1763. Der er skifte den 01.12.1763.

Rasmus blev gift med Anne. Rasmus overtog Peder Sørensens halvboel (102).

Børn:

1. Anne Marie Rasmusdatter d. ca. 1743. Der er skifte efter hende den 17.07.1743. Hun blev trolovet den 04.05.1738 med boelsmand Peder Larsen fra Tranderup (90). En datter og hendes mand arvede Rasmus Andersens halvboel.

Der siges i skiftet efter Rasmus Andersen, at enkens værge og svoger skal have ejendommen i fæste.

 

III. Peder Rasmussen d. 20.08.1798, 64 år, søn af boelsmand Rasmus Rasmussen og hustru Maren Pedersdatter fra Olde (142). Han blev trolovet den 28.08.1763 med Birthe Pedersdatter f. 18.12.1740 d. 25.09.1794, datter af boelsmand Peder Larsen og hustru Anne Marie fra Tranderup (90).

Børn:

1. Rasmus Pedersen f. 02.04.1764 d. før 1798.

2. Ane Maria Pedersdatter f. 13.01.1765 d. 06.01.1848. Hun blev trolovet den 26.09.1794 med parcellist Laurits Lauritsen fra Voderup matr. 10.

3. Maren Pedersdatter f. 15.02.1767 d. 20.01.1848. Ugift. Hun fik dog en søn udenfor ægteskab. Han navn var Peder Pedersen f. 16.10.1788 og faderen var boelsmand Peder Christensen fra Ornum (82). Denne søn endte med at få boelet, se nedenfor.

4. Karen Pedersdatter f. 15.07.1770 d. 7 uger gammel.

5. Karen Pedersdatter f. 25.03.1772 d. før 1798.

6. Anne Cathrine Pedersdatter f. 26.12.1773. Hun blev gift den 04.03.1812 med Christen Andersen, grenader ved det Fynske Regiment.

7. Peder Rasmussen Pedersen f. 19.01.1777. Han overtog ejendommen.

8. Rasmus Pedersen f. 20.02.1780. Han blev gift i Rise den 23.10.1808 med Anne Jensdatter døbt 12.04.1791 d. 01.05.1812, datter af boelsmand Jens Rasmussen og hustru Anne Andersdatter fra St. Rise (185). Efter Annes død blev Rasmus gift den 22.11.1812 med Anne Maria Albertsdatter f. 1783 d. 1836, datter af boelsmand Albert Christensen og hustru Gie Andersdatter fra Dunkær (221). Rasmus Pedersen var kådbo i Dunkær (239). Se Dunkær 239.

En søn overtog boelet den 31.10.1798.

 

IV. Peder Rasmussen Pedersen f. 19.01.1777 d. 21.07.1811. Ugift.

Boelet blev overdraget til en søstersøn den 12.06.1811.

 

V. Peder Pedersen f. 16.10.1788 d. 15.02.1847. Han blev gift den 03.08.1814 med Maren Rasmusdatter f. 06.09.1789 d. 05.11.1851, datter af boelsmand Rasmus Hansen Kock og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (53).

Børn:

1. Maren Sophia Pedersen f. 13.04.1815 d. 16.03.1893. Ugift.

2. Peder Pedersen f. 14.03.1817.

3. Sidsel Marie Pedersen f. 18.10.1819.

4. Birthe Cathrine Pedersen f. 27.03.1822.

5. Rasmus Hansen Pedersen f. 05.09.1824.

6. Christen Pedersen f. 30.09.1827.

7. Maren Hansine Pedersen f. 11.09.1827.

8. Hans Pedersen f. 1833.

Ingen af ovennævnte børn er set viet i Tranderup.

Mindre end 2 måneder efter at Peder Pedersen havde overtaget gården, købte han den 07.08.1811 et boelsted i Vindeballe af boelsmand Peder Christensen Møller (hans far). Det var stuehuset til det oprindelige boel nr. (91) (Stenbjergløkke) han købte. Se matr. 18a i Vindeballe.

I 1820 købte han også et kåd i Tranderup (111) ved Niels Knudsens konkurs. Det solgte han igen den 02.04.1824 til Thomas Mikkelsen fra Stokkeby. En datterdatter solgte den i 1916 til Niels Hansen, fisker og æghandler i Tranderup.

Efter et arveforlig mellem søskendeflokken den 01.08.1848 overtog den ældste søn gården.

 

VI. Peder Pedersen 14.03.1817. Han sælger gården den 06.04.1858 til naboen Christen Hansen (103), hvortil der henvises. Se "Tiden før".