Tranderup.

E-mail

Copyright: Ib Christensen

Latest update: 28.12.2009.

Retur ejendomsoversigten.

 

Tranderups ejendomme.

Vindeballes ejendomme.

Voderups ejendomme.

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Tranderup udskiftningsnummer 108.

Matrikel 21.

Ejendommen der ved matrikuleringen får matr. 21, ligger mellem gård nr. 96 og gård nr. 98, nord for gaden.

Ejendommen er et kåd, og den første fæster jeg har fundet er:

 

I. Laurits Pedersen f. ca. 1716 begravet 13.8.1780. Ved hans trolovelse er forloverne Peder Hansen og Hans Hansen. Mon ikke denne Peder Hansen er hans far, og muligvis tidligere besidder af dette kåd.

Laurits blev trolovet den 27.11.1743 med Elsebeth Christensdatter, muligvis en datter af Christen Knudsen I Tranderup og dermed en broder til boelsmand Knud Christensen "Land" fra Stokkeby (275).

Børn:

1. Elisabeth Lauritsdatter døbt 12.7.1744. Hun blev gift med indsidder Hans Frandsen I Tranderup.

2. Peder Lauritsen døbt 16.3.1746 d. 19.11.1816. Han overtog faderens ejendom.

3. Christen Lauritsen døbt 18.8.1748 d. 22.11.1803. Han overtog sin morbrors boel I Stokkeby (275).

4. Anne Kirstine Lauritsdatter døbt 18.4.1751. Hun blev trolovet den 26.9.1779 I Tranderup med husmand Lars Pedersen I Tranderup.

5. Sidsel Lauritsdatter døbt 9.3.1755. Hun blev gift med husmand Hans Jørgensen I L. Rise.

6. Karen Lauritsdatter døbt 4.2.1759. Hun blev gift med husmand Henrik Jørgensen fra Stokkeby.

Der er skifte den 19.6.1781, hvor den ældste søn overtager ejendommen.

 

II. Peder Lauritsen døbt 18.8.1748 d. 19.11.1816. Han blev trolovet 3.3.1776 I Tranderup med Anne Rasmusdatter f. ca. 1750 d. 23.5.1825, 75 år, fra Stokkeby.

Børn:

1. Lars Pedersen døbt 21.7.1776 d. 5.11.1847. Han overtog faderens ejendom.

2. Kirsten Pedersdatter f. 1778 d. 8.1.1828. Hun blev trolovet den 28.11.1800 med indsidder Christen Erichsen I Tranderup. En datter gift med boelsmand Jacob Olsen Hansen I Rise (180).

3. Rasmus Pedersen døbt 5.3.1780. Han var indsidder I Vindeballe. Se Vindeballes indsiddere.

4. Lisbeth Pedersdatter døbt 14.4.1782. Hun blev trolovet I Tranderup den 28.3.1805 med Philip Andersen fra Stokkeby. Forlovere var Peder Lauritsen og Erenst Philipsen fra Stokkeby.

5. Peder Christensen Pedersen døbt 8.5.1785.

Den ældste søn overtog ejendommen den 18.12.1820.

 

III. Lars Pedersen døbt 21.7.1776 d. 5.11.1847. Han blev gift den 13.10.1820 med Mette Marie Clausdatter døbt 25.4.1784, datter af kådbo Claus Rasmussen og hustru Karen Johansdatter fra Dunkær. Claus Rasmussen gik under navnet Claus Jørgensen, efter sin morfar boelsmand Claus Jørgensen I L. Rise.

Børn:

1. Peder Lauritsen Pedersen f. 17.8.1821 d. 10.4.1879. Han overtog faderens ejendom.

2. Claus Jørgensen Pedersen f. 13.1.1824. Han blev gift den 4.10.1850 I Rise med Dorthe Marie Jørgensen f. 10.2.1825, datter af parcellist Claus Rasmussen Jørgensen og hustru Maren Cathrine Andreasdatter Groth fra Risemark.

Den 29.3.1852 overdrager enken ejendommen til den ældste søn. Der skulle svares aftægt til enken.

 

IV. Peder Lauritsen Pedersen f. 17.8.1821 d. 10.4.1879. Han blev gift den 10.4.1879 med sin kusine Maren Christensen f. 3.4.1831 d. 7.10.1911, datter af Peder Christensen og hustru Maren Nielsdatter fra Tranderup (89). Udover at passe sit kåd, var Peder også rebslager.

Børn:

1. Laurits Pedersen f. 26.12.1853 d. 14.11.1860.

2. Mette Pedersen f. 18.11.1855.

3. Maren Pedersen f. 1.5.1858.

4. Laurits Pedersen f. 6.6.1861.

5. Peder Christensen Pedersen f. 31.12.1864.

6. Anne Marie Pedersen f. 5.10.1869. Hun blev gift den 18.2.1900 med Hans Knudsen Hansen f. 17.09.1878, søn af husmand Hans Knudsen Johansen og hustru Karen Albertsen fra Strandhusene, Vindeballemark matr. 30.

7. Niels Jensen Pedersen f. 1.3.1874. Han blev gift den 31.3.1901 med Birthe Kirstine Lauritsen f. 20.5.1868, datter af skædder Claus Christensen Lauritsen og hustru Dorothea Christensen fra Vindeballe, (76) matr. 25. Ved folketællingen I 1901 boede Birthe hos forældrene og betegnes som modehandlerinde.

Den ældste overlevende søn overtog sin fars kåd i Tranderup den 1.12.1884.

 

V. Laurits Pedersen f. 6.6.1861. Han blev gift I Rise den 21.11.1889 med Anne Margrethe Therkelsen f. 18.10.1863, datter af Terkel Christensen Therkelsen og hustru Anne Marie Hansen fra Gråsten, Gråstensmark matr. 15.

Børn:

1. Anne Marie Pedersen f. 10.1.1891. Hun og hendes mand overtog faderens ejendom, matr. 13b I Tranderup.

Jorden matr. 21a solgte han den 14.4.1887 til møllerkusk Hans Lauritsen fra Stokkeby. Aftægten der hvilede på ejendommen, skulle den nye ejer tage sig af. Prisen var Kr. 3.450,- og aftægt til moderen. Aftægten bestod af 20 Skp. rug, 20 skp. byg, 12 skp. kartofler, 1 lam med uld ikke mindre end 2 lispund slagtet vægt, 4 lispunkd flæsk, 2 fede gæs med fjer, 3 lispund sommersmør, 1 lispund vintersmør, 4 lispund tælle, 8 lispunkd renskaget hør, 1 favn bøgebrænde, 20 kr. i håndpenge, 3 kander nymalket mælk om ugen så længe køerne malke.

Den yngste søn var 13 år. Indtil han var konfirmeret skulle der gives yderligere 8 skp. rug, 8 skp. byg, 1 lispund smør, 1 lispund flæsk og 10 kr. Besætningen følger ikke med i handelen.

Den 1.4.1893 sælger Laurits huset matr. 21b til lærer Mads Winther fra Dunkær.

Laurits Pedersen købte derefter et hus på den modsatte side af vejen. Se matr. 13b, hvortil der henvises.

 

VI. Mads Winther f. 1.3.1820 i Tranderup d. 15.03.1900 i Tranderup, søn af degn og skoleholder Mads Therkelsen Winther og hustru Dorothea Lange fra Vindeballe, se matr. 40c. Han blev gift med Maren Hansen f. 03.05.1823 d. 10.04.1909, datter af boelsmand Hans Pedersen og hustru Ane Marie Lauritsdatter fra Vandmøllen i Borgnæs (104). Mads var lærer i Dunkær.

Børn:

1. Marie Dorthe Winther f. 30.10.1849 i Vaabensted sogn, Lolland. Hun blev gift den 29.8.1876 i Rise med bådfører Rasmus Kock Eriksen f. 5.8.1850 i Ærøskøbing, søn af skibsfører Berend Frederik Eriksen fra Ærøskøbing.

Den 8.12.1897 sælger Mads Winther en del af sit hussted ud mod landevejen, matr. 21c til Laurits Pedersen Hansen, hvorved der opstår en ny ejendom.

Efter Marens død sælger datteren og svigersønnen huset til Thomas Hansen.

 

VII. Thomas Hansen f. 22.03.1852 d. 25.3.1932, søn af gårdmand Peder Hansen og hustru Kirsten Pedersen fra Vandmøllen i Borgnæs (104). Thomas blev gift den 10.10.1872 med Kirstine Nielsen f. 10.02.1849 d. 11.11.1926, datter af Niels Nielsen fra Laubrogård II. (Fladkærs Toft) Vindeballe (43). Thomas Hansen var parcellist I Voderup på Vesteraas, matr. 1,2, hvortil der henvises.

Han overdrager ejendommen den 6.5.1930 til sønnen Niels Hansen.

 

VIII. Niels Hansen f. 9.3.1882. Han blev gift I Bregninge den 26.3.1903 med Sidsel Hansen f. 2.2.1885, datter af gårdmand Kristen Jørgensen Hansen og hustru Karen Jørgensen I Skovby (135A). Niels var parcellist I Skovby.

Den 31.8.1931 solgte han ejendommen til Peder Jensen.

 

IX. Peder Jensen f. 30.08.1901 d. 21.1.1992. Peder Jensen var gårdmand på Kegnæsgård I Tranderup (96), hvortil der henvises. Se "Tiden før". Han blev gift den 23.11.1944 med Gunhild Boisen f. 3.2.1913 d. 27.11.1983 fra Branderup, Sønderjylland.