Tranderup.

E-mail

Copyright: Ib Christensen

Latest update: 13.12.2009.

Retur ejendomsoversigten.

 

Tranderups ejendomme.

Vindeballes ejendomme.

Voderups ejendomme.

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Tranderup udskiftningsnummer 105.

Matrikel 25.

Kådet er beliggende nord for gaden, vest for boel nr. 88.

Bygningerne er ved brandassurancen i 1827 angivet således:

5 fag stuehus, 3 fag stald og 3 fag lo. Værdien ansat til 140 Rd.

I matriklen omtales matr. 25 som et hus med jord.

 

I. Lasse Nielsen d. 27.04.1788, 76 år gammel. Han blev gift med Anna, enke efter Hans. Der er skifte efter hende den 04.04.1766.

I sit første ægteskab havde Anna en datter, Kirsten Hansdatter, som blev gift med Niels Christensen (Møller). Han overtog kådet efter Lasse Nielsen. Se nedenfor.

Efter Lasse Nielsens død var der uenighed om, hvem der skulle arve ejendommen. Det førte til, at den blev tilkendt Niels Christensen (Møller) og hans hustru. Han måtte dog først appellere en afgørelse.

Der var ingen børn.

 

II. Niels Christensen (Møller) f. 1735 d. 03.03.1797, søn af Christen Jørgensen, Møller i Olde og hustru Anne Pedersdatter. (152).

Han blev gift den 27.02.1757 med Kirsten Hansdatter, steddatter af Kådbo Lasse Nielsen og hustru Anna.

Ved udparcelleringen af den lille herregård Wuderup i 1767, købte Niels Christensen det senere matr. 9 i Voderup. Endnu mens han havde ejendommen i Voderup overtog han altså samtidig dette kåd i Tranderup (105).

Børn:

1. Hans Nielsen f. 1759. Han må være død i en ung alder.

2. Anna Nielsdatter f. 1761. Hun blev gift den 02.07.1781 med August Jensen fra Grubbemøllen i Ærøskøbing. Forloverne ved deres trolovelse var Niels Christensen og Lasse Nielsen i Tranderup (105).

3. Christen Nielsen f. 1763 d. 27.04.1834 i Olde. Se mere nedenfor.

4. Sidsel Nielsdatter f. 1767. Hun blev gift i 1785 med Christen Jacobsen fra Risemark. Efter hans død blev hun gift i 1793 med husmand Albert Pedersen fra Tranderup.

5. Hans Nielsen f. 1770 d. 26.04.1828. Han overtog matr. 9 i Voderup efter faderen. Der henvises til Voderup 9.

6. Peder Nielsen f. 1772 d. 1799.

Kådet i Tranderup overlod han til sønnen Christen Nielsen den 09.10.1790.

 

III. Christen Nielsen f. 1763 d. 27.04.1834 i Olde. Han blev gift i Rise i 1788 med Inger Christensdatter f. 1761 d. 14.07.1841, datter af Christen Hansen fra Olde.

Christen overtog sin fars Kåd i Tranderup (105), men solgte det den 05.06.1799 og købte en ejendom i Lille Rise (nr. 335 - Matr.32). Denne sælger han dog i 1802, hvorefter de bor i nogle år i Lille Rise, førend de flyttede til Olde, hvor de begge døde.

Børn:

1. Christen Christensen.

2. Peder Christensen f. 1793. Han blev gift den 30.06.1833 med Inger Pedersdatter, datter af husmand Peder Rasmussen i Olde.

3. Hans Christensen f. 04.06.1796.

4. Peder Thomsen Christensen.

5. Rasmus Christensen f. 07.10.1799.

6. Sidsel Christensdatter f. 26.02.1803. Hun blev gift den 19.12.1830 med Peder Rasmussen Pedersen f. 1799.

 

IV. Hans Christensen Thygesen f. 1774 d. 1819, søn af rokkemager og kådbo Thyge Madsen i V. Bregninge, senere Vindeballe matr. 54. Han blev gift den 8.11.1800 med Anne Marie Christensdatter f. 1774 d. 1805, datter af boelsmand Christen Rasmussen og hustru Johanne Jensdatter fra St. Rise (169). Anne Marie havde en søn født udenfor ægteskab ved navn Christen Rasmussen Jensen f. 1797 d. 1852. Barnefar var boelsmand Jens Rasmussen i St. Rise (185).

Børn:

1. Johanne Hansdatter f. 01.09.1801 i Tranderup.

Efter Anne Maries død blev han trolovet i Rise den 22.04.1814 med Anne Marie Pedersdatter f. 1787, datter af boelsmand Peder Rasmussen og hustru Anna Lauritsdatter fra Olde (137).

Børn:

2. Peder Hansen Thygesen f. 1814 i Olde.

3. Thyge Madsen Thygesen f. 26.05.1817 i Olde.

4. Karen Thygesen f. 1819 i Olde.

Allerede den 09.02.1803 solgte han ejendommen i Tranderup og byttede med husmand Jens Rasmussen Thomsen i Olde.

 

V. Jens Rasmussen Thomsen d. 20.11.1807. Han blev gift med Maren Hansdatter f. 1763 d. 24.5.1818.

Allerede den 11.10.1804 solgte han ejendommen og købte en halvgård i Risemark (170).

 

VI. Laurits Pedersen fra Olde. Han solgte ejendommen den 12.05.1807.

 

VII. Christen Nielsen Hansen f. 16.06.1782 d. 02.10.1863, søn af gårdmand Hans Pedersen fra Tranderup (91). Han blev gift den 01.12.1816 med Bodil Rasmusdatter f. 16.05.1779 d. 24.08.1845, datter af parcellist Rasmus Hansen fra Voderup (24).

Børn:

1. Anne Marie Hansen f. 25.11.1817 d. 05.08.1899. Hun blev gift den 09.10.1846 med Hans Christensen Madsen f. 19.07.1820 d. 12.07.1889 fra Vindeballe (54). Hans overtog sin fødegård i 1855.

2. Hans Pedersen Hansen f. 10.12.1820. Han blev gift på samme dag som søsteren den 09.10.1846, med Ellen Marie Kathrine Madsen f. 04.08.1823 d. 15.10.1847, datter af gårdmand Hans Madsen fra Vindeballe (54). Hun var en søster til hans søsters mand. Efter Ellens død blev han gift den 28.03.1856 i Rise med Kirsten Larsen f. 10.01.1834, datter af husmand Peder Lauritsen og hustru Anne Pedersdatter fra Olde (156).

Christens ældre broder skulle have arvet fødegården, men da han allerede havde erhvervet sig en anden gård, blev det Christen som fik fødegården (91) den 04.08.1819. Samtidig overtog hans yngre bror kådet.

 

VIII. Hans Hansen f. 18.04.1784 d. 03.03.1821, søn af gårdmand Hans Pedersen fra Tranderup (91). Han blev gift den 21.05.1819 med Maren Lauritsdatter f. 21.03.1799 d. 23.03.1890, datter af husmand Laurits Henningsen og hustru Bodil Jensdatter fra Tranderup (130).

Børn:

1. Hans Pedersen Hansen f. 20.05.1820.

Ved skiftet den 7.04.1821 blev ejendommen overdraget til Christen Pedersen, som blev gift med enken.

 

IX. Christen Pedersen f. 30.06.1788 d. 22.05.1855, søn af Peder Hansen og Ellen Christensdatter (96+59). Han blev gift den 31.05.1821 med Maren Lauritsdatter f. 21.03.1799 d. 23.03.1890, datter af husmand Laurits Henningsen og hustru Bodil Jensdatter fra Tranderup (130). Maren var enke efter Hans Hansen fra Tranderup (105), se ovenfor.

Da han blev gift overtog Christen Pedersen dette kåd i Tranderup (105), og da han 3 år senere også overtager et kåd i Vindeballe (59), har han dermed to kåd. Begge disse kåd bliver drevet fra huset i Tranderup. Huset i Vindeballe bliver revet ned, tilsyneladende før 1827, og i mange år ligger grunden hen som vildnæs.

Børn:

1. Hans Hansen Pedersen f. 1822 d. før 1828.

2. Peder Hansen Pedersen f. 03.09.1823 d. 17.03.1897. Han overtog faderens ejendom.

3. Hans Hansen Pedersen f. 18.12.1828.

4. Lars Hansen Pedersen f. 12.08.1834.

En søn overtog begge kåd den 12.02.1867.

Ejendommen skødes til Peder Hansen Pedersen den 12.07.1867. Samtidig får moderen Maren Pedersen frit ophold mod pant I matr. 25 og 52 I Tranderup og matr. 21 I Vindeballe.

 

X. Peder Hansen Pedersen f. 03.09.1823 d. 17.03.1897. Han forblev ugift.

Arvingerne solgte ejendommen på auktion den 5.04.1898 til Andreas Eriksen.

 

XI. Andreas Eriksen f. 27.06.1866 d. 24.08.1938, søn af husmand Rasmus Eriksen og hustru Sidsel Maria Andersen fra Vindeballe (75) matr. 52a, hvortil der henvises. Han blev gift I San Francisco, Californien, USA den 15.10.1894 med Sidsel Marie Jørgensen f. 7.01.1868 d. 12.11.1931, datter af rebslager Christen Jensen Jørgensen og hustru Anne Marie Andersen fra Tranderup. De må være vendt hjem fra USA ca. 1898.

Børn:

1. Christen Jensen Eriksen f. 13.02.1898 d. 22.01.1926. Han var ugift da han døde, men trolovet. Lærer I Hejsager ved Haderslev.

Andreas sælger ejendommen den 24.03.1926 til Peder Jensen.

 

XI. Peder Jensen f. 30.08.1901 d. 21.01.1992. Han blev gift den 23.11.1944 med Gunhild Boisen f. 3.02.1913 I Branderup, Sønderjylland d. 27.11.1983. Peder Jensen var gårdmand på Kegnæsgård (96). Se "Tiden Før."

Den 8.07.1927 køber Peder Jensen matr. 29b af P.C. Pedersen og hustru Sidsel Marie Pedersen.

Den 31.08.1931 køber han matr. 21b af parcellist Niels Hansen.

Parcellen matr. 25b overføres til matr. 29a.

Huset matr. 25c sælges til maler Asmus Lyck fra Als den 16.11.1931.

 

XII. Asmus Lyck f. 10.02.1906 I Mommark, Lysabild sogn, søn af motorfører Hans Christian Lyck og hustru Christine Marie Andresen. Han blev gift den 29.03.1931 I Bregninge med Ingrid Jensine Madsen f. 12.09.1909, datter af parcellist Jens Peder Madsen og hustru Ingeborg Pedersen fra Leby Mark.

Asmus var malermester.

Børn:

1. Christine Marie Lyck f. 13.7.1934.

2. Jens Ingvard Lyck f. 13.8.1942.

Den 15.03.1944 sælger Asmus Lyck en del af sin husparcel, matr. 25d til vognmand Christian Hansen fra Vindeballe, matr. 34. Denne parcel blev anvendt af Christian Hansen, som lagerplads for hans handel med sand og grus.