Tranderup.

E-mail

Copyright: Ib Christensen

Latest update: 27.12.2009.

Retur ejendomsoversigten.

 

Tranderups ejendomme.

Vindeballes ejendomme.

Voderups ejendomme.

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Tranderup udskiftningsnummer 107.

Matrikel 28.

Denne ejendom ligger I Ramshalen, syd for Vrangsgård. Bygningerne er ved brandassurancen i 1827 angivet således: 5 fag stuehus, 4 fag stald og lo. Værdien ansat til 90 Rd.

Ejendommen er et kåd, og den første fæster jeg har kunnet finde er:

 

I. Jens Hansen Stage d. ca. 1727. Det er ikke meget vi ved om ham. Der er skifte efter ham den 2.12.1727, og her erfarer vi, at han har 6 børn og efterlader en enke. Enkens og børnenes navne oplyses ikke.

Ifølge skiftet har enken besluttet, at overdrage kådet til Mickel Hansen fra Bregninge.

 

II. Mickel Hansen død efter 1761. Mickel er først gift med ukendt, med hvem han har mindst 3 børn.

Da bor familien i Skovby.

Børn:

1. Hans Mickelsen døbt 1.03.1724 i Bregninge.

2. Anna Mickelsdatter f. ca. 1725 begravet 11.11.1791.

3. Birte Mickelsdatter døbt 5.02.1727 i Bregninge begravet 26.01.1736.

Da sønnen Hans og datteren Birthe bliver døbt, bor han i Skovby. Hvornår hans første kone dør, har jeg ikke kunnet finde, men det sker tilsyneladende ca. 1727, måske i forbindelse med datteren Birtes fødsel.

Den 2.12.1727 er der skifte efter Jens Hansen Stage i Tranderup. I skiftet står der: "Saasom enken eÿ længer kand beboe dette sit kaad sted har hun resolveret at efterlade det til Mickel Hansen af Bregninge." Det er rimeligt at antage, at det allerede da er bestemt, at han skal giftes med Gÿe. Ca. 1728 bliver han gift med Gÿe "Hansdatter?", enke efter Niels. Hun var muligvis en datter af boelsmand Hans Pedersen i Vindeballe (45A) og hans første kone. Da der er flere i Tranderup, på den tid, der hed Niels, har jeg ikke med sikkerhed kunnet afgøre, hvem af dem der har været gift med Gÿe. Der eksisterer ikke nogen kirkebog for tiden før 1733.

Gÿe har to børn i sit første ægteskab, nemlig:

a.	Rasmus Nielsen. Han blev præsteindsidder i Tranderup, på den ejendom der ved udskiftningen fik nr. 125, det senere matr. 37.

b.	Johanne Nielsdatter. Hun og hendes mand overtager ejendommen.

Der er skifte efter Gÿe den 20.04.1743. Her erfarer vi, at hendes slægtninge er boelsmand Peder Hansen fra St. Rise (167), Christen Hansen Sandemand i Vindeballe (43) og Jens Hansen boelsmand i Vindeballe (42).

Der var intet at arve, men der udnævnes værger til begge børnene.

Sønnen Rasmus Nielsen får Peder Lauritsen i Tranderup (90) som værge og Johanne Nielsdatter får Niels Christensen Nørre i Tranderup (94) som værge.

(Jeg skal her gøre opmærksom på en skrivefejl i "Tiden Før", side 214, hvor Niels Christensen (Nørre) af Helge Hansen, omtales som "Niels Rasmussen (Nørre).") I øvrigt er Niels Christensen (Nørre) ikke gift med Sidsel Hansdatter fra Vindeballe. Dette er en fejl i Mikkel Eriksens manuskript, idet Sidsel Hansdatter bliver gift med Niels Christensen fra boel nr. 84 i Ornum den 1.03.1736. Skifterne afslører den rette sammenhæng.

Mickel overtager altså et kåd i Tranderup i december 1727. Det må være kådet nr. 107, som vi ser han overdrager i 1754 til svigersønnen Jens Rasmussen, gift med Gÿes datter Johanne Nielsdatter, af første ægteskab.

Da datteren Anna bliver gift i 1743 med Christen Pedersen fra Skovby, bor Mickel i Vindeballe. Da kådet nr. 56 i Vindeballe senere indehaves af svigersønnen Christen Pedersen, er det rimeligt at formode, at det er dette kåd som Mickel har haft.

Hvordan han har erhvervet sig dette kåd i Vindeballe er mig ikke bekendt, men mon ikke det hænger sammen med hans 3. ægteskab.

Efter Gÿes død blev Mickel gift den 17.03.1743 med Sidsel Lauritsdatter d. ca. 1754. Jeg formoder, at kådet i Vindeballe, har været fæstet af enten hendes far eller, at hun var enke da hun blev gift med Mickel, selv om det ikke fremgår af kirkebogen, da de blev trolovet.

Der er skifte efter Sidsel den 22.11.1754 og her erfarer vi, at Mikkel Hansen overdrager kådet i Tranderup (107) til en svigersøn, gift med Gÿes datter Johanne, fra hendes første ægteskab.

Der skal ydes aftægt til Mickel Hansen og Mickel lover at hjælpe sin svigersøn så længe kræfterne holder til det.

 

III. Jens Rasmussen døbt 23.01.1724 I Rise begravet 2.09.1785, søn af præsteindsidder Rasmus Pedersen og hustru Bodil Rasmusdatter fra Stokkeby. En søster Sidsel Rasmusdatter f. 1718 er gift med husmand Thomas Jørgensen I Stokkeby (290).

Han blev gift den 1.01.1752 I Tranderup med Johanne Nielsdatter f. ca. 1724 begravet 11.02.1798, 74 år gammel. Hun var en datter af Gÿe "Hansdatter" og Niels fra Tranderup.

Børn:

1. Bodil Jensdatter f. 1752. Hun blev gift med Laurits Albertsen (Lars Albretsen) døbt 13.05.1740, søn af kådbo Albert Rasmussen og hustru Maren Rasmusdatter fra Vindeballe (57). Laurits var parcellist I Voderup indtil 1780, matr. 32, hvorefter han flyttede til Ommel.

2. Niels Rasmussen Jensen f. 1757.

3. Peder Jensen døbt 6.12.1761 d. 28.07.1829. Han blev gift med en enke I Vindeballe og overtog hendes første mands boel (47).

4. Sidsel Jensdatter f. 1765. Hun blev gift med ½ boelsmand Rasmus Eriksen I Ommel.

5. Ellen Jensdatter døbt 29.09.1770 d. 7 uger gammel.

Jens Rasmussen solgte sin ejendom I Tranderup til Peder Christensen og flyttede til Gudsgave, hvor han blev parcellist ved Knasterbjerg. Der er skifte efter Jens Rasmussen den 27.10.1790 hvor sønnen Niels Rasmussen Jensen overtog ejendommen I Knasterbjerg. Denne ejendom sælger han dog igen den 14.03.1792 til Peiter Peitersen Kock fra Voderup matr. 12.

Ejendommen I Tranderup (107)blev solgt til Peder Christensen.

 

IV. Peder Christensen f. 1742 begravet 12.01.1795, søn af boelsmand Christen Andersen og hustru Margrethe Pedersdatter fra Tranderup (93). Han blev gift den 31.07.1768 med Kirsten Nielsdatter døbt 7.01.1748 begravet 11.07.1804, datter af boelsmand Niels Christensen og hustru Kirsten Lauritsdatter fra Tranderup (91).

Der var ingen børn I ægteskabet. Der er skifte efter Peder Christensen den 13.02.1795. Enkens nye mand overtager kådet.

 

V. Hans Hansen døbt 27.10.1754 d. 03.03.1821, 66½ år. Han var en søn af husmand Hans Hansen og hustru Ellen Olesdatter I Olde. Han blev trolovet den 12.7.1795 og gift den 2.8.1795 med Kirsten Nielsdatter, Peder Christensens enke. Forlovere var Hans Pedersen boelsmand I Tranderup (103) og Ole Madsen kådbo I Tranderup (110). Den nævnte Oluf (Ole) Madsen (Hansen) var Hans Hansens bror.

Efter Kirstens død blev han gift den 18.8.1804 med Christine Jensdatter døbt 7.08.1763 d. 24.02.1830, datter af husmand Jens Larsen og hustru Anne Larsdatter I St. Rise og enke efter boelsmand Christen Lauritsen Land I Stokkeby (275).

Der var ingen børn I begge ægteskaber, men de havde en plejedatter af Christines familie ved navn Anne Cathrine Andersdatter fra Dunkær.

Hun og hendes mand overtog ejendommen efter enken I 1830.

 

VI. Peder Jørgensen døbt 15.4.1792 d. 14.9.1845, søn af parcellist Jørgen Pedersen og hustru Ellen Clausdatter fra Møllesøen I Dunkær. Han blev gift den 12.1.1818 med Anne Cathrine Andersdatter f. ca. 1795 d. 7.9.1855, datter af husmand Anders Albertsen I Dunkær.

Børn:

1. Kirsten Jørgensen f. 24.4.1819.

2. Hans Hansen Jørgensen f. 31.7.1821.

3. Jørgen Andersen Jørgensen f. 27.9.1824.

4. Anders Albertsen Jørgensen f. 26.12.1826. Han blev gift den 21.12.1852 med Sophie Clausen f. 1824, datter af boelsmand Hans Lauritsen Clausen og hustru Ellen Marie Christensdatter fra St. Rise (175).

5. Jørgen Pedersen Jørgensen f. 31.12.1829.

6. Christen Jensen Jørgensen f. 25.3.1833. Se matr. 28b.

Ved skiftet den 4.04.1850 overdrages ejendommen til den ældste søn.

 

V. Hans Hansen Jørgensen f. 31.7.1821 d. 11.01.1891. Han blev gift I Rise den 1.4.1850 med Dorthea Marie Nielsen f. 1822 d. 12.5.1896, datter af ½ boelsmand Niels Nielsen og hustru Maren Christensdatter I Olde (143).

Der var ingen børn.

Udover at passe sit kåd var Hans Hansen Jørgensen også skrædder.

Den 1.05.1852 låner han 160 Rd. af Tranderup kirke.

Den 10.10.1856 opholds kontrakt mellem Hans Hansen Jørgensen og Thomas Christensen.

Matr. 28b på ½ Album solgte han den 12.2.1879 til sin bror Christen Jensen Jørgensen.

Resten af ejendommen, matr. 28a, sælger han den 29.02.1880 til boelsmand Niels Chr. Nielsen (94) med aftægt.

 

Herefter følges matr. 28a der er jordparcellen til ejendommen.

VI. Niels Christensen Nielsen f. 16.9.1828 d. 28.6.1918, søn af boelsmand Peder Christensen Nielsen og hustru Karen Christensen fra Tranderup (94). Se "Tiden før".

Han overdrog ejendommen den 26.02.1891 til sin yngste søn Laurits Hansen Nielsen.

 

VII. Laurits Hansen Nielsen f. 6.12.1877 d. 11.4.1916. Han blev gift I Rise den 11.2.1902 med Anne Marie Larsen f. 10.02.1883, datter af gårdmand Hans Larsen og hustru Kathrine Marie Hansen fra Dunkær (220).

Børn:

1. Sidsel Marie Nielsen f. 17.10.1903 d. 02.02.1905.

2. Niels Christensen Nielsen f. 14.11.1906.

3. Hans Lauritsen Nielsen f. 10.08.1910.

Laurits Hansen Nielsen solgte ejendommen i Tranderup (107) den 13.09.1911. Herefter rejste familien til Thurø. Efter Laurits' død vendte enken og børnene tilbage til Ærø, hvor de bosatte sig i St. Rise.

 

VII. Jens Albertsen Jensen f. 13.12.1852 d. 6.9.1919. Han var gårdmand på Kegnæsgård (96). Se "Tiden før".

Den 1.5.1912 sælger han en del af sin matrikel, der hereafter får matr. Nr. 28c til husmand Rasmus Clausen Rasmussen. Se matr. 28c.

Resten af ejendommen matr. 28a, har hereafter samme ejerskab som Kegnæsgård, matr. 16 (96).