Tranderup.

E-mail

Copyright: Ib Christensen

Latest update: 1.1.2010.

Retur ejendomsoversigten.

 

Tranderups ejendomme.

Vindeballes ejendomme.

Voderups ejendomme.

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Tranderup udskiftningsnummer 109.

Matrikel 29.

 

I.Hans Rasmussen f. ca. 1710 d. ca. 1781. Han omtales som husmand og kådbo i Tranderup. Hans kåd var udskiftningsnummer 109, det senere matr. 29. Husstedet ligger mellem matr. 32b og matr. 15, syd for gaden.

Han omtales også som Hans Carlsen, Hans Karlsen Rasmussen eller Hans Rasmussen Karsen. "Karsen" må være præstens udlæggelse af den ærøske udtale.

Der er to i Tranderup der hedder Hans Rasmussen, nemlig Hans Rasmussen Carlsen og Hans Rasmussen Kock (97). Desuden er der en Hans Rasmussen Kock i Vindeballe (53). De får alle tre børn på samme tid. Ved dåben af nogle af børnene, skrives der bare Hans Rasmussen. Det er således svært, at være sikker på, hvem der er far til børnene.

Jeg mener dog, at de nævnte 13 børn, må være Hans Rasmussen Carlsens.

Han blev trolovet den 14.8.1735 med Johanne Hansdatter f. ca. 1716 begravet 1.12.1785. Trolovelsesmænd ved trolovelsen var Rasmus Albertsen fra Tranderup og Hans Rasmussen Kock.

Børn:

1. Hans Christian Hansen "Karsen" døbt 31.3.1736 d. 4.3.1820. Han var præsteindsidder i Tranderup, udskiftningsnummer 126, det senere matr. 44, hvortil der henvises.

2. Mette Maria Hansdatter døbt 14.7.1737.

3. Hans Hansen f. 9.9.1739.

4. Karen Hansdatter døbt 15.3.1741.

5. Kirsten Hansdatter døbt 2.12.1742.

6. Sidsel Hansdatter døbt 19.7.1744.

7. Johanne Hansdatter døbt 12.12.1745. Se Tranderup 112, matr. 23.

8. Rasmus Hansen "Karsen" døbt 19.11.1747 d. 24.4.1820. Han overtog faderens ejendom.

9. Kirsten Hansdatter døbt 7.12.1749.

10. Anne Maria Hansdatter døbt 16.1.1752 begravet 26.7.1780. Hun blev trolovet den 11.9.1774 med husmand Niels Nielsen døbt 14.11.1736 I Tranderup, søn af boelsmand Niels Christensen og hustru Karen fra Tranderup (94).

11. Michel Hansen døbt 8.4.1753.

12. Michel Hansen døbt 24.1.1756.

13. Ellen Hansdatter døbt 22.2.1761.

Der er skifte efter Hans Rasmussen 22.12.1781, hvor en søn overtager kådet.

 

II. Rasmus Hansen "Karsen" døbt 19.11.1747 d. 24.4.1820. Han blev trolovet den 6.5.1781 I Tranderup med Karen Jensdatter døbt 17.10.1762 d. 16.1.1845, datter af boelsmand Peder Jensen og hustru Ane Kirstine Lauritsdatter fra Tranderup (95).

Børn:

1. Hans Rasmussen døbt 15.12.1782 begravet 26.2.1785.

2. Johanne Kirstine Hansen "Rasmusdatter" døbt 4.9.1785 d. 3.1.1830. Ved dåben fik hun navnet Johanne Kirstine Hansen.

3. Karen Rasmusdatter døbt 25.5.1788 d. 24.7.1832. Hun blev gift den 17.6.1813 med Peder Lauritsen døbt 21.8.1791 d. 17.9.1858. De overtog hendes fars boel, Vrangsgård (95B), hvortil der henvises. Se "Tiden før".

4. Anna Kirstine Rasmusdatter døbt 24.7.1791 d. 11.2.1873. Hun og hendes mand overtog kådet efter hendes far.

5. Peder Hansen døbt 27.3.1794. Død før faderen.

6. Peder Hansen døbt 10.8.1797. Død før faderen.

7. Sidsel Marie Hansen f. 3.5.1799. Død før faderen.

Rasmus var kådbo og væver i Tranderup. Den 5.10.1803 overtog Rasmus Hansen halvdelen af jorden fra sin svigerfars boel, Dalsgård, samt 10 fag af det gamle boel.

På Horsagergårds gamle gårdsplads, opfører han samme år en ny gård, der får navnet "Vrangsgård". Horsagergård var blevet udflyttet til Borgnæs i forbindelse med udskiftningen i 1774.

Ved skiftet den 22.3.1821 overlader enken boelet til svigersønnen Peder Lauritsen og kådet til den yngste datter og hendes mand.

 

III. Niels Hansen døbt 22.11.1789 d. 7.11.1855, søn af boelsmand Hans Pedersen og hustru Anne Marie Christensdatter fra Tranderup (91). Han blev gift den 23.6.1816 med Anna Kirstine Rasmusdatter døbt 24.7.1791 d. 11.2.1873.

Børn:

1. Hans Pedersen Hansen f. 5.1.1817 d. 9.2.1817.

2. Rasmus Hansen f. 12.6.1818. Parcellist ved Vrå. Han blev gift den 16.11.1838 med Maren Hansen f. 17.1.1813, datter af parcellist Albert Hansen og hustru Ingeborg Thygesdatter fra Voderup, matr. 4.

3. Hans Pedersen Hansen f. 2.9.1820 d. 7.9.1890. Han overtog faderens ejendom (109).

4. Ane Marie Hansen f. 30.9.1822 d. 20.7.1875. Hun blev gift med Jørgen Nielsen f. 16.01.1822 d. 11.07.1894. Se Voderup matr. 38 og Vindeballe matr. 57.

5. Karen Hansen f. 20.8.1824 d. 20.8.1824.

6. Karen Hansen f. 6.2.1826. Hun blev gift I Tranderup den 17.12.1852 med Christen Hansen f. 4.12.1830, søn af kådbo Hans Hansen og hustru Maren Christensdatter I Ø. Bregninge.

En søn overtager ejendommen den 30.12.1851.

 

IV. Hans Pedersen Hansen f. 2.9.1820 d. 7.9.1890. Han blev gift I Bregninge den 6.1.1851 med Gie Jensdatter f. 16.11.1825 d. 11.1.1913, datter af indsidder Jens Nissen og hustru Margrethe Pedersdatter I Skovby.

Børn:

1. Niels Hansen f. 21.11.1852.

2. Hans Pedersen Hansen f. 17.2.1860.

3. Jens Nissen Hansen f. 17.2.1860.

4. Hans Pedersen Hansen f. 17.12.1863.

5. Peder Hansen f. 29.9.1865.

Ejendommen matr. 29 blev overdraget til en søn den 8.12.1886.

 

V. Jens Nissen Hansen f. 17.2.1860 d. 1.6.1942. Han blev gift den 16.9.1886 med Anne Marie Lauritsen f. 27.6.1861 d. 27.5.1947, datter af boelsparcellist Laurits Jensen Lauritsen og hustru Sidsel Marie Christensen fra Tranderup, Lerbjerg, matr. 46,47,49.

Børn:

1. Ægidia Kirstine Hansen f. 28.12.1886 d. 24.4.1889.

2. Egidia Kirstine Hansen f. 25.4.1890.

3. Sidsel Marie Hansen f. 6.5.1892. Hun og hendes mand overtog ejendommen efter faderen.

4. Laurine Hansine Hansen f. 29.2.1896. Hun blev gift den 5.11.1920 med Kristen Rasmussen Rosenbæk f. 15.5.1895 I Bondebyen, søn af skibsfører Peder Larsen Jensen Rosenbæk og hustru Ellen Katrine Rasmussen fra Marstal.

Udover at passe sin ejendom, var Jens også skrædder.

Den 6.10.1897 købte Jens et hus, matr. 26a, af sin nabo Johan H.B. Clausen.

Den 30.11.1921 blev ejendommen afstået til en datter og svigersøn med aftægt til Jens Nissen Hansen og hustru.

 

VI. Peder Christensen Pedersen f. 15.2.1889, søn af husmand Jørgen Lauritsen Pedersen og hustru Sidsel Marie Lauritsen fra Tranderup Mark, matr. 31. Han var kendt som Peder Elektriker.

Han blev gift den 3.6.1917 med Sidsel Marie Hansen f. 6.5.1892. Peder var arbejdsmand.

Børn:

1. Maria Pedersen f. 18.10.1917.

2. Anna Pedersen f. 22.5.1923. Hun og hendes mand overtog ejendommen efter hendes far.

3. Jensine Pedersen f. 23.3.1925.

Den 8.7.1927 køber han matr. 25b af Peder Jensen.

Den 15.1.1949 overdrages ejendommen til en datter og svigersøn. Der skulle svares aftægt.

 

VII. Ernst Robert Jørgensen f. 10.4.1923 I Arninge sogn, Maribo Amt, søn af frasepareret Agnes Dagmar Bolette Blak, født Jørgensen. Han blev gift den 4.5.1946 med Anna Pedersen f. 22.5.1923.

Børn:

1. Jørn Peder Jørgensen.

2. Mogens Jørgensen.

Udover at passe sin ejendom var Ernst kendt som kreaturhandler, hvorfor han var godt kendt på hele øen. Han var også kendt for sine evner som maler og håndværker. Desuden havde han bijobs som kreaturklipper og mælkekusk.