Tranderup.

E-mail

Copyright: Ib Christensen

Latest update: 12.6.2010.

Retur ejendomsoversigten.

 

Tranderups ejendomme.

Vindeballes ejendomme.

Voderups ejendomme.

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Tranderup udskiftningsnummer 106.

Matrikel 63.

Placeringen af matr. 63 ses ikke på matrikel kortet, men matriklen må have ligget mellem matr. 60 og 39b. Den oprindelige husparcel har omfattet det senere matr. 60, hvilket ses på udskiftningskortet fra 1774.

Bygningerne er ved brandassurancen i 1827 angivet således:

5 fag stuehus, 4 fag stald og lo. Værdien ansat til 90 Rd.

 

I. Anders Pedersen døbt 5.09.1745 d. 21.03.1819, 75 år, søn af Peder Poulsen I Tranderup. Anders var husmand I Tranderup.

Han blev gift den 17.12.1769 med Maren Peitersdatter døbt 23.01.1746 d. 5.01.1810, datter af smed Peiter Peitersen og hustru Ellen Pedersdatter i Tranderup.

Børn:

1. Peder Andersen døbt 13.02.1771 d. 22.01.1827. Han blev gift den 13.03.1808 med Anne Margrethe Christiansdatter døbt 28.10.1791, datter af husmand Christian Rasmussen og hustru Christine Andersdatter fra Snekkemose. Peder Andersen overtog sin svigerfars ejendom. Et barnebarn Sidsel Marie Andersen blev gift med Johan Pedersen fra Voderup matr. 6.

2. Peiter Andersen døbt 27.09.1772 d. 02.06.1836. Han blev gift med Adriane Francisca Andersen døbt 24.05.1772 d. 20.08.1848, datter af husmand Anders Iversen og hustru Mette Andersdatter fra L. Rise (342).

3. Anne Margrethe Andersdatter døbt 14.9.1776 d. 8.03.1854. Hun og hendes mand overtog hendes fars ejendom.

4. Ellen Andersdatter f. 1778.

5. Hans Andersen døbt 22.10.1780. Han blev gift I Rise den 16.10.1803 med Lars Pedersens enke, Anna fra Olde.

6. Jens Rasmus Pedersen Andersen døbt 31.03.1784.

7. Albert Andersen døbt 1.03.1786 d. før 1788.

8. Albert Andersen døbt 31.08.1788.

Anders Pedersen afstod ejendommen til den ældste datter den 4.06.1806. Da hun bliver gift I 1813, overtager svigersønnen kådet.

 

II. Philip Philipsen f. ca. 1779 d. 14.06.1859, 80 år gammel. Philip boede I Stokkeby som indsidder. Han blev gift med Marie Henriksdatter d. 8.03.1813 fra Skovby.

Børn:

1. Kirsten Philipsdatter f. 1805 I Stokkeby?.

 

Efter Maries død blev han trolovet den 13.03.1813 og gift 19.04.1813 i Tranderup med Anne Margrethe Andersdatter, datter af Anders Pedersen. Deres forlovere ved trolovelsen var Anders Pedersen og Anders Rasmussen. Efter sit giftermål med Anne Margrethe, overtog Philip sin svigerfars ejendom i Tranderup (106).

Da han bliver gift med Anne Margrethe, betegnes han som artillerist.

Anne Margrethe havde et barn født udenfor ægteskab ved navn Marie Henriksdatter født 23.03.1807 død 16.06.1880. Faderen var Thomas Henriksen fra Stokkeby. Se Voderup matr. 56.

Børn:

2. Maren Philipsdatter f. 18.06.1815. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

Udover at være kådbo, arbejder Philip også som væver.

Den 04.04.1819 erkender Philip at skylde sin svoger Albert Andersen, indsidder i Ulstrup, Brarup sogn ved Flensborg 128 Rd.

Ejendommen blev afstået til en svigersøn den 20.10.1842.

 

III. Christen Hansen f. 19.9.1804, søn af boelsmand Hans Rasmussen og hustru Johanne Pedersdatter fra L. Rise(331). Han blev gift den 23.10.1836 I Tranderup med Maren Philipsdatter f. 18.06.1815, datter af Philip Philipsen og hustru Anne Margrethe Andersdatter. Da de blev gift tjente Christen Hansen hos boelsmand Christen Nielsen I Tranderup (91).

Børn:

1. Hans Rasmussen Hansen f. 14.3.1839 d. 18.5.1860. Da han blev begravet noteres det i kirkebogen, at han var dødstum.

2. Johanne Hansen f. 8.1.1837 d. 22.12.1879. Ugift syerske i Tranderup, døvstum.

3. Philip Hansen f. 14.11.1841 d. 1943.

4. Anders Pedersen Hansen f. 2.8.1846 d. 2.12.1846.

4. Anders Pedersen Hansen f. 18.11.1847. Ikke fundet død i Tranderup.

5. Rasmus Hansen f. 17.9.1850 d. 29.6.1864.

6. Karen Kirstine Hansen f. 3.07.1853 d. 1897. Hun blev kaldt "Stine". Ved folketællingen i 1870 får vi oplyst, at hun er plejedatter hos pastor Gundorph i Tranderup. Senere bliver hun adopteret af fru Gundorph, se nedenfor.

7. Anne Margrethe Hansen f. 23.09.1856. Ikke fundet død i Tranderup.

Christen Hansen mageskiftede sin jord den 18.04.1857 med Hans Pedersen Hansen fra Lykkeagergård (91), men fik til gengæld den parcel der senere får matr.13b og 24a (mageskiftet skete før matrikuleringen). På denne jord opstod senere en ny ejendom der kaldes "Nørrely".

Den 9.05.1859 får Christen Hansen ret til, at bebo huset, men må ikke sælge det uden fattigkollegiets samtykke. Kommunen må da have købt huset. Der gives endvidere tilladelse til, at de 4 døvstumme børn får ophold I huset. Disse børn er:

Johanne Hansen

Hans Rasmussen Hansen

Philip Hansen og

Anne Margrethe Hansen.

Den 9.03.1882 gaves bevilling til enkefru Kirstine Gundorph af Frederiksberg til at adoptere Karen Kirstine Hansen og den 9.12.1891 får Karen Kirstine lov til, at måtte bære navnet Gundorph, til at arve, o.s.v. Enkefru Kirstine Gundorph var enke efter pastor Gundorph, som var sognepræst I Tranderup fra 1850 - 1878. Se Vindeballe (63), matr. 1.

Af de 4 børn lever Philip Hansen længst. Han var døvstum og kendt som "Døvstumme Philip". Han var skrædder I Tranderup og døde I 1943 I en alder af næsten 102 år. Se omtale I Videnbasehæfte 27.

Efter Philips død den 28.08.1944 er indført følgende I Skøde protokollen: "Til Tranderup sogneråd I henhold til kendelse I medfør af tinglysningslovens §52, ifølge lov nr. 56 af 31.03.1937, ifølge declaration tinglyst 28.08.1944 tilhører matr. 63, fisker Niels Hansen."

" Den 28.08.1944. Ifølge påtegning af 14.08.1944 på skøde fra Christen Hansen I Tranderup til Niels Hansen på matr. 60 Tranderup. Den 24.10.1888 parcellist Niels Hansen matr. 63 Tranderup, med 1. prioritet til sikkerhed for Ane Kirstine Hansen."

Den 15.09.1945 arver Niels Hansens søn Hans Hansen ejendommen. Se Tranderup matr. 22.

 

 

 

Billedet viser døvstumme Philip Hansen bagerst med hat på hovedet, sammen med nogle russiske flygtninge der var flygtet fra Tyskland og drev i land på Ærø ca. 1916-17, under 1. Verdenskrig. De blev senere sendt til Horserødlejren, der blev oprettet som Røde Kors lejr til, at modtage en del af disse flygtninge.

Der er muligvis tale om flygtninge, der drev i land ved Voderup.

Hvis der er nogen, der kender de nærmere omstændigheder omkring billedet, hører jeg gerne fra jer.

 

Billede fra Jens C. Jensens arkiv.