Voderup, matrikel 40.

Retur


Voderup, Matrikel 40.

Denne ejendom ligger mellem matr. 41 som er "Spegesilden" og matr. 39.

Det ser ud til at den første ejer ved udparcelleringen i 1767 er skrædder Claus Jensen. Han ejer hustedet til matr. 41 og jorden som senere kommer til matr. 40. Det ser ud til at jorden omfatter det der ved matrikuleringen får matr. nr. 40, 39 a, 39 b og 36 samt en del jord i Sjøholm.

Muligvis er en del af jorden købt til i årene efter 1767.

 

I. Claus Jensen f. ca. 1728 begravet 28.10.1792 søn af Gårdmand Jens Christensen Lassen og hustru Kirsten Clausdatter fra Vindeballe (49). Claus blev gift den 09.02.1764 i Marstal med Johanna Catharina Gottlob f. ca. 1736 begravet 26.04.1806 i Ærøskøbing, datter af Tingskriver Johan Gottlob Kirstan fra St. Rise.

Claus Jensen var skrædder og medlem af skrædderlauget i Ærøskøbing, altså rigtig fagligt udlært. Han fortæller at han en tid har boet i Tranderup Degnebolig. Det har vel været i tiden efter degn Bøtkers død i 1769. Derefter er han flyttet til Vuderup, altså på den gamle Herregårds jorder. Han bygger nye bygninger og kalder sin ejendom for "Gråhøjenlund".

Efter Claus Jensens eget udsagn bygger han "Gråhøjenlund" på Herregårdens jorder, der står: "Jeg, Claus Jensen, Amts Skrædder i det Skræddernes i Ærøskøbing allerhøjest confirmerede Amt, men boende i den nedlagte Kgl. Gård Wuderup, men nu i Graven Høje, i det af mig selv på samme Grund nye opbyggede Hus, kaldet "Gråhøjelund"." Dette var i 1770.

Senere hedder det om Claus Jensen at han har forladt konen.

Ejendommen sælger han den 29.01.1783 til Hans Hansen. Jorden ligger i Gråhøje, Sjøholm og Voderup Toft (ved mosen).

 

II. Hans Hansen "Mosemand" f. 1735 d. 14.10.1805, søn af boelsmand Hans Andersen og hustru Johanne Madsdatter fra Olde (145). Hans blev gift den 18.09.1768 med Maren Johannesdatter f. 1747 d. 14.05.1807, datter af boelsmand Johannes Knudsen og hustru Sidsel Hansdatter fra Tranderup (86).

Hans Hansen "Mosemand" var parcellist på matr. 35, hvortil der henvises.

Den 29.01.1783 køber Hans Hansen "Mosemand" ejendommen af Claus Jensen. Kort tid efter sælger eller retter bytter han huset væk til Christen Madsen fra matr. 30.

Det ser ud til at Hans Hansen får Christen Madsens parcel på 9 tønder land i Gråhøje i bytte. Christen Madsen sælger dog senere huset til Hans Hansen "Luudsmand", se matr. 41.

Den 1.03.1785 sælger Hans Hansen (Mosemand) ca. 9 tønder land til Niels Knudsen og stedsøn Rasmus Hansen. En del af Claus Jensens jord er hermed med til at skabe en ny ejendom i Gråhøje, som ved matrikuleringen får nr. 40.

 

III. Niels Knudsen f. 26.10.1735 d. 08.11.1810, søn af boelsmand Knud Hansen fra Skovby (132). Som den ældste søn havde Niels arveretten på sin fars boel, men den gav han afkald på til fordel for sin stedfar, idet han allerede havde overtaget en gård i Vindeballe (53).

Han blev gift den 24.05.1767 med Gertrud Christensdatter f. 1731 d. 06.08.1802, datter af boelsmand Christen Hansen og hustru Ellen fra Østergård i Tranderup (87). Hun var enke efter boelsmand Hans Rasmussen (Kock) fra Vindeballe (53) med hvem hun havde 3 børn.

Niels overtog Hans Rasmussen Kocks boel som sætteboelsmand, indtil stedsønnen var gammel nok til at overtage gården.

Børn:

1. Maren Nielsdatter f. 09.08.1768 d. 03.12.1805. Hun blev gift den 01.10.1786 med gårdmand Peder Hansen f. 12.06.1768 d. 12.02.1791, søn af gårdmand Hans Pedersen og hustru Maren Jensdatter fra vandmøllen i Borgnæs (104). Efter Peder Hansens død blev hun gift med Niels Christensen f. 10.11.1765 d. 1841, søn af gårdmand Christen Nielsen (Nørre) og hustru Karen Rasmusdatter fra Tranderup (94). Niels blev først sætteboelsmand på Vandmøllen i Borgnæs og senere overtog han sin fars gård i Tranderup.

2. Hans Nielsen f. 01.09.1771 d. 29.11.1855. Han overtog faderens parcel i Gråhøje, matr. 40, se nedenfor.

Ejendommen overlades til sønnen den 13.08.1804.

 

IV. Hans Nielsen f. 01.09.1771 d. 29.11.1855. Han blev gift den 06.07.1799 med Birthe Marie Lauritsdatter f. 1776 d. 27.03.1840, datter af gårdmand Laurits Hansen og hustru Ane Margrethe Jørgensdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44).

Børn:

1. Gertrud Hansdatter (Nielsen) f. 26.09.1800.

2. Niels Knudsen Hansen (Nielsen) f. 05.12.1802.

3. Laurits Hansen (Nielsen) f. 08.10.1805 d. 1880. Han blev gift i 1834 med Maren Hansdatter f. 1808 fra Bregninge. Han var daglejer.

4. Anne Margrethe Hansdatter (Nielsen) f. 21.12.1807 død 21.02.1891. Hun blev gift den 04.12.1846 med parcellist Peder Christensen f. 09.02.1810 d. 04.03.1880 fra Voderup, matr. 28.

5. Christen Hansen (Nielsen) f. 17.06.1810. Se mere om ham på Slægtsforskerforum Ærø.

6. Maren Hansdatter (Nielsen) f. 09.04.1813. Hun blev gift i 1835 med Christen Thomsen Clausen f. 1801, søn af gårdmand Claus Christensen og hustru Ane Christine Christensdatter fra Ø. Bregninge (4). Christen var træskomand. Da de blev gift opholdt han sig hos broderen på fødegården, men senere blev han husmand i Ø. Bregninge.

Den 15.10.1798 mens han endnu var ungkarl, og før han købte denne ejendom, havde Niels købt en parcel jord i Voderup. Det var en parcel i Pilekærsmarken på 1½ tønde land, som han købte af kådbo Hans Mikkelsen i Vindeballe (58).

I 1819 sælger Hans Nielsen matr. 39 til Jens Nielsen, se matr. 39.

Den 30.07.1824 gik han konkurs da gælden var vokset ham over hovedet. Blandt skyldnerne ses:

  Boelsmand Laurits Hansen, Vindeballe 54 Rd.

  Den Kongelige Amtsstue.

  Boelsmand Peder Jensen, Vindeballe 270 Rd.

  Boelsmand Jens Christensen, Vindeballe

  Smed Jens Albertsen, Vindeballe.

  Mølleknægt Christen Hansen, Vandmøllen 256 Rd.

  Boelsmand Christen Albertsen, Leby 256 Rd.

  Boelsmand Laurits Hansen, Luudsgårg

  3/4 boelsmand Jens Christensen, Vindeballe.

Hans Nielsen flyttede til Tranderup, hvor han var indsidder. De sidste år af sit liv boede han hos sønnen Laurits Hansen som var daglejer i Tranderup. Da han døde benævnes han almisselem.

I 1828 bestod bygningerne af 15 fag hus.

 

V. Christen Hansen f. 06.09.1772 d. 24.10.1842, søn af boelsmand Hans Pedersen og hustru Maren Jensdatter fra Vandmøllen i Borgnæs. Han var en bror til Hans Nielsens svoger Peder Hansen fra Vandmøllen, som var gift med Hans Nielsens søster Maren.

Da Hans Nielsen gik konkurs havde Christen Hansen 256 Rd. til gode, og dette har sikkert tilskyndet ham til at købe ejendommen.

Christen forblev ugift. Ved folketællingen i 1835 havde han to tjenestepiger i huset samt en sypige. Den 11.11.1842 efter Christen Hansen's død, overtages de 15 fag hus og 4½ tønde land af hans søsterdatters mand, som allerede havde boet i ejendommen i 6 år.

 

VI. Hans Jepsen Nielsen f. 24.10.1814, søn af Hans Nielsen og hustru Anne Margrethe Jensdatter fra Gråhøje (38). Han blev gift den 02.10.1836 med Maren Christensen Nielsen f. 1806, datter af gårdmand Niels Christensen og hustru Anne Hansdatter fra Tranderup (94).

Børn:

1. Anne Margrethe Nielsen f. 24.12.1836.

Hans Jepsen Nielsen sælger ejendommen den 05.01.1852. Den består da af 10 fag hus og 4½ tønde land jord.

 

V. Jens Rasmussen Christensen f. 15.06.1810 d. 01.02.1891, søn af boelsmand Thomas Christensen og hustru Marie Cathrine Jensdatter fra Vindeballe (47). Han blev gift den 25.03.1834 med Karen Pedersdatter f. 10.05.1809, datter af boelsmand Peder Christensen (Møller) og hustru Birthe Marie Nielsdatter fra Stenbjergløkke i Vindeballe (51). Birthe Marie Nielsdatter var en datter af parcellist Niels Hansen fra Gråhøje (38).

Børn:

1. Thomas Christensen f. 21.01.1835 d. 16.10.1864. Han blev gift den 04.10.1861 med Anne Marie Hansen f. 26.01.1841 d. 28.11.1905, datter af gårdmand Peder Hansen (Vesten) og hustru Maren Johannesdatter fra Vestengård (55). Peder Hansen var en søn af parcellist Hans Andersen Hansen fra Voderup (21). Thomas faldt under krigen i 1864.

2. Peder Christensen f. 05.04.1837 d. 27.01.1912. Han overtog ejendommen i Gråhøje.

3. Christen Pedersen Christensen f. 02.02.1840 d. 29.11.1894. Han blev gift den 13.12.1867 med sin broders enke Anne Marie Hansen f. 26.01.1841. Han overtog sin fars gård i Ornum efter broderen (83).

4. Marie Cathrine Christensen f. 10.03.1842 d. 21.02.1909. Hun blev gift den 11.12.1862 med parcellist og kromand Knud Knudsen f. 29.01.1825 d. 19.01.1884 fra Vindeballe. Han var enkemand. Se Voderup matr. 45, 46 og 47.

5. Jens Rasmussen Christensen f. 24.01.1847 d. 13.03.1930. Han blev gift den 13.11.1873 med Anne Marie Pedersen f. 01.12.1842, datter af Kådbo Rasmus Pedersen og hustru Ellen Pedersen fra Vindeballe. Efter hendes død blev han gift med Anne Groth f. 1855 d. 31.07.1947.

6. Christen Nielsen Christensen f. 12.12.1849 d. før konfirmationsalderen.

Jens opholdt sig ikke på ejendommen da han havde en gård i Ornum (Tranderup) (83). Ejendommen i Voderup overlod han til en søn den 15.10.1870.

 

VI. Peder Christensen f. 05.04.1837 d. 27.01.1912. Han blev gift i Bregninge den 25.11.1864 med Karen Lauritsen f. 20.06.1842 d. 1883, datter af kromand Hans Lauritsen fra Bregninge.

Børn:

1. Karen Christensen f. 1865 d. 1927. Hun blev gift i 1889 med Palle Pedersen. De boede på Fyn.

2. Bodil Marie Christensen f. 29.07.1867 d. 1932. Hun blev gift i 1892 med Peder Pedersen.

3. Jens Rasmussen Christensen f. 17.12.1869 d. 1954. Han blev gift i 1896 med Karen Lauritsen f. 1877 d. 1943. De rejste til USA.

4. Hans Lauritsen Christensen f. 03.11.1871 d. 1951. Han blev gift i 1895 med Ellen Marie Petrine Christensen f. 08.06.1874 d. 1960 fra Voderup, matr. 28. De overtog hendes fars ejendom i Voderup, matr. 28.

5. Thomas Christensen f. 15.04.1874 d. 1940. Han blev gift i 1905 med Petrine Hansen f. 10.02.1873 d. 1933 fra Gråhøje (38). De rejste begge til USA.

6. Birthe Marie Christensen f. 07.03.1876 d. 1918. Hun blev gift i 1899 med Andreas Sørensen f. 1865 d. 1928.

7. Erik Hansen Christensen f. 16.04.1879 d. 1964. Han overtog ejendommen efter faderen.

Efter Karens død blev Peder gift den 16.05.1887 med Birthe Marie Lauritsen f. 24.09.1839, datter af parcellist Laurits Pedersen Lauritsen og hustru Maren Terkelsdatter fra Voderup (10).

Den yngste søn overtog ejendommen den 04.08.1904.

 

VII. Erik Hansen Christensen f. 16.04.1879 d. 15.12.1964. Han blev gift den 23.05.1904 med Ane Marie Madsen f. 08.01.1884 d. 06.06.1954, datter af gårdmand Hans Madsen og hustru Ellen Katrine Madsen fra Vindeballe (54 b).

Børn:

1. Hans Peder Christensen f. 01.11.1907 d. 22.12.1988. Han blev gift den 20.11.1932 med Agnes Christensen f. 03.01.1911 d. 18.12.1993, datter af skrædder Johan Henrik Christensen og hustru Kirstine Jensen fra Vindeballe. Han overtog sin fars gård i Vesterløkke (54 b).

2. Karen Christensen f. 08.12.1910 d. 04.11.1944.

Ca. 5 måneder før han overtog denne ejendom havde han købt matr. 37 i Gråhøje. De 4 fag hus på matr. 37 nedbrydes og jorden lægges sammen med matr. 40. I 1909 køber han også matr. 58 i Vindeballe, som oprindeligt var en del af Voderup matr. 39.

Erik overtog sin svigerfars gård i Vesterløkke den 31.01.1914, efter at hans svoger som havde haft den døde i en ung alder.

Ejendommen i Gråhøje sælger han den 27.04.1914.

 

VIII. Peder Rasmussen Pedersen f. 1877, søn af gårdmand Rasmus Pedersen og hustru Cathrine Marie Nymann fra Lille Stokkeby (271). Han blev gift med Johanne Pedersen, datter af husmand Hans Pedersen i Ommel, men plejedatter af Albert Hansen Rasmussen og hustru Johanne Pedersen fra Stokkeby. Han havde været i USA og var vendt hjem igen. Han beholder kun ejendommen i kort tid og sælger den igen den 09.03.1916. Derefter flyttede familien til Gærup ved Korinth, hvor de købte en gård.

 

IX. Hans Lauritsen Hansen f. 07.12.1885, søn af Kådbo Peder Jensen Hansen og hustru Maren Clausen fra Tranderup (111). Han blev gift i Bregninge med Karen Kirstine Andersen f. 1889.

Børn:

1. Peder Jensen Hansen f. 22.09.1916. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Maren Hansine Hansen f. 12.06.1914 d. 13.09.1984. Hun blev gift den 21.10.1938 med gårdmand Martin Jørgensen f. 26.09.1911 d. 10.10.1990, søn af gårdmand Jørgen Thomsen Jørgensen og hustru Ane Marie Pedersen fra Nørregård i Tranderup, matr. 46 b. Martin overtog sine forældres gård.

3. Anna Hansen f. 04.01.1922. Hun blev gift den 22.07.1945 med parcellist Alfred Jepsen Albertsen f. 11.11.1915 i Stærmose, Søby sogn, søn af husmand Laurits Albertsen og hustru Maren Lauritsen fra Stærmose. Alfred og Anna havde købmandsforretning i Vindeballe og senere posthus.

Hans Lauritsen Hansen fik sin mors aftægt flytet fra fødehjemmet i Tranderup til sin ejendom i Gråhøje.

Ejendommen blev overladt til den ældste søn.

 

X. Peder Jensen Hansen f. 22.09.1916.

Børn:

1. Hanne Hansen.

 

Retur til Voderup.