Dæmningen set fra Grønnæs.

Inddæmningen af Gråsten Nor.

Retur


Tilladelsen til inddæmningen af Gråsten Nor:

I anledning af den af Sognelæge Edvard Biering i Marstal indgåede ansøgning om at forundes tilladelse til at lade den sønden del af bugten imellem Marstal og Rise sogn inddæmme med en dæmning fra Kragnæs jorder til norden for færgestedet over alle vande med den der henliggende holm indtil Lille Rises grund, imod at affinde sig med de deri interresserede parter på den måde, som nærmere måtte bestemmes, samt imod at erholde ejendomsret til det indvundne stykke land og sådan lettelse i skatteansættelsen af samme, som nærmere måtte blive ham forundt, har det kongelige ministerium for Hertugdømmet Slesvig under 29. samme måned med forbehold af tredjemands ret bevilget, at supplikanten må lade den ovennævnte dal af bugten mellem Marstal og Rise sogne imddæmme og udtørre, samt for det indvundne land tilstået 20 års frihed for alle kongelige skatter og afgifter fra 1. januar 1855, at ingen efter hvilken tids forløb han af samme vil have at erlægge en af ministeriet nærmere bestemmende afgift til den kongelige kasse, alt dog under betingelse af, at han med skriftlig revers (forpligtelse), der vil være at udstede på anordningsmæssigt stenografpapir forpligter sig til:

a. at lave en inddæmning og føre til en højde af 6 fod med 2½ fods dossering pr. fod udad og til en bredde af 20 fod foroven.

b. at tillade at denne dæmning afbenyttes som offentlig vej uden godtgørelse, og at holde enhver skadesløs som måtte tilkomme erstatning for lidt tab ved Norets inddæmning og udtørring.

Samt i øvrigt med den betingelse, at det inddæmmede land tillægges Marstal og Rise sogne efter forhold til den del, med hvilken de grænse til Noret.

Hvilket jeg ikke undlader at meddele Hr. Sognelæge Biering, med anmodning at tilstille mig den anmeldte, på Stenografpapir af anden klasse uden samme krævende revers.

Kongelig Landfogden, Ærøskøbing den 7. Februar 1855.

Velbårne Carstens.

Hr. Sognelæge Biering i Marstal.

 

Copyright by Ib Christensen, Maj 2007